Färger i Tarot

Färger i Tarot

Färger i Tarot Vit – Renhet och upplysning, den vita liljan Röd – Tex kan en röd mantel betyda kunglig ätt, Gudomlig kraft och eldens styrka, sant dynamiskt och dramatiskt. Rosa – Vackra blommor och omtänksamhet Orange – Sexualitet och astrala krafter Gul – Solen, flödet och skapande kraften Grön – Spirande kraft och grönska […]

Read More →

Tarot

Tarot

Elementen i Tarot. Jordelementet representerar ditt liv eller känslan av stabilitet med ekonomi, arbete , familj och hem . Vattenelementet representera din emotionella värld och relationer hälsa och liksom kreativitetens flöde. Eldelementet representera aspekter av ditt ego; Självförtroende, självkänsla, och din vilja att växa och transformeras Luftelementet representera ditt nuvarande förhållande till förändringar resor och […]

Read More →

Quabalah

Quabalah

Quabalahs 7 Principer. Principen av din tanke / Tanken är skapande Hela universum är en tanke, En skapande tanke. Principen av Vibration /Allting är i en konstant rörelse av vibration, Det man uppfattar som stillhet är en skapande vibration. Principen av Samling av något, svar och gensvar / Så som i himmelen så ock på […]

Read More →

Hjärn vågor

Hjärnvågor och Alfa

Betavågorna rör sig med en frekvens på 14-30 HZ det är antal svängningar på sekund. Betarytmen är dominant, vågmönster Hos oss när vi är vakna och med öppna ögon analysera omgivningen. Betarytmen framträder när vi är anslutna till egot och den yttre världens beslut och val. Beta registrera våran yttre upplevelse. Alfa Vågorna Alfa är […]

Read More →

Sierska

Sierska

Att vara Sierska kan betyda många olika saker. Att vara hörande = Clairaudiance Det är en förmåga att höra Andevärlden och Guiderna, det är som om du kan höra ” Röster ” inuti ditt eget sinne. Som att höra dina egna tankar men att orden kommer från någon annan telepatiskt. Klart hörande kan vara att […]

Read More →

Mänskligheten

Att vara en trevlig och god medmänniska, att bemöta varandra på ett korrekt sätt. Att inse våra fel och brister och titta på oss själva innan vi dömer omgivningen. Så många som inte ser sitt eget jag inte vill utvecklas tycker det är bekvämt vara som man alltid varit och bete sig som man alltid […]

Read More →

Ljuset inombords

Ljuset du har inom dig är beroende av din positiva näring för skapa mer ljus och mindre mörker. Det vi tänker och skapar inombords gror åt den riktning och håll beroende på om det är Positiva Tankar eller Negativa Tankar. Livet är inte lätt och beroende på vår uppväxt så är inte heller självkänslan och […]

Read More →