Änglar och kraften i affirmationer

Änglarnas viskningar – stärk din kontakt med affirmationer

Föreställ dig att ha en direktlinje till änglarna, en kanal för positiv förändring och gudomlig vägledning. Affirmationer kan vara just detta – kraftfulla ord som öppnar ditt hjärta för änglarnas kärlek och stöd.

Hur kan affirmationer stärka din kontakt med änglar?

Affirmationer är positiva meningar som du upprepar för dig själv, ofta i meditation eller tyst stund. De kan:

 • Fokusera ditt sinne: Hjälpa dig att rikta din energi mot det du vill uppnå.
 • Öka din tro: Stärka din tillit till änglarnas närvaro och förmåga att hjälpa dig.
 • Skapa positiva vibrationer: Attraktera änglarnas kärlek och stöd till ditt liv.

Exempel på affirmationer för olika teman:

 • Självförtroende: “Jag är älskad och beskyddad av änglar. Jag har styrkan att nå mina mål.”
 • Fred: “Jag omges av änglarnas fridfulla energi. Jag känner lugn och ro i mitt hjärta.”
 • Välbefinnande: “Änglarna hjälper mig att läka och må bra, både fysiskt och mentalt.”

Skapa egna affirmationer:

 • Börja med en positiv mening i presensform.
 • Var specifik och fokusera på det du vill uppnå.
 • Använd kraftfulla ord som “älskad,” “beskyddad,” “stark,” “fridfull,” “välmående.”
 • Upprepa affirmationen regelbundet, med övertygelse och känsla.

Kombinera affirmationer med ängelmeditation:

 • Visualisera änglar som omger dig med kärlek och ljus.
 • Känn deras stöd och vägledning när du upprepar affirmationen.
 • Låt änglarnas energi flöda genom dig och stärka din tro.

Affirmationer är en kraftfull väg till positiv förändring och en djupare kontakt med änglarna. Genom att använda dem regelbundet kan du öppna ditt hjärta för änglarnas kärlek och ljus och skapa ett liv fyllt av frid, glädje och välbefinnande.

Har du egna erfarenheter av att använda affirmationer för att stärka din kontakt med änglar? Dela gärna dina berättelser i kommentarerna!

Tips:

 • Skriv ner dina affirmationer och placera dem på platser där du ser dem ofta.
 • Spela in affirmationer och lyssna på dem under dagen.
 • Ring våran linje för rådgivning och guidning.

Kom ihåg: Du är inte ensam. Änglarna är alltid med dig, redo att ge dig kärlek, stöd och vägledning.