Ärkeängeln Gabriel

Ärkeängeln Gabriel

Ärkeängeln Gabriel

Är ett sändebud från Gud. Som ger dig goda råd då du som mest behöver det. När du drömmer kan han ge dig visdomsord som du sedan kommer ihåg då du vaknar.

Han har färgen Blå en harmonisk himmelsblå färg.

Ärkeängeln Gabriel ger dig visdomsord och följer dig så du går på rätt väg och ger dig vägledning för att lyckas på din livets väg. Han vakar över förlossningar och barnafödande. och tar hand om de små barnen.

Om du ber till Gud så är det Ängeln Gabriel som flyger till Gud som sändebud med det du bett om. Han närvara vid din sida för trösta och hjälpa och få dig må bra och på fötter igen om du lyckats ge upp för stunden.

Gabriel är en ljusbärare som omger dig med Kärlek och Ljus.

Med Gabriel vid din sida kan du vara trygg.