Hjärn vågor

Hjärnvågor och Alfa

Betavågorna rör sig med en frekvens på 14-30 HZ det är antal svängningar på sekund. Betarytmen är dominant, vågmönster Hos oss när vi är vakna och med öppna ögon analysera omgivningen. Betarytmen framträder när vi är anslutna till egot och den yttre världens beslut och val. Beta registrera våran yttre upplevelse. Alfa Vågorna Alfa är […]

Read More →