Identitet

Vet du inte vem du är, Då är det dags att stanna upp och verkligen titta intåt i sig själv. Vad känner jag för mig själv ? Vad känner jag för andra ? Hur mår jag nu ? Hur vill jag må? Ibland kommer det blockeringar på vår livsväg, en återvändsgränd och ibland klarar vi […]

Read More →

Karma

Karma och Dygd

När vi träffar olika människor så kan man ibland träffa på människor man har Karma tillsammans med, kanske man har gjort något mot någon i tidigare liv som man nu får betala tillbaka i detta livet vilket är Karma. När man betalt tillbaka den karman så får man Dygd. Det kan också vara så att […]

Read More →