Seriösa Medium

Seriösa Medium är de som säger det som är sant, inte det du vill höra. Men Som medium ska man säga saker på ett pedagogiskt sätt så inte någon tar illa vid sig,och man får inte spå i vad som helst det finns regler för detta och ska så göra. När man ringer till ett […]

Read More →

Quabalah

Quabalah

Quabalahs 7 Principer. Principen av din tanke / Tanken är skapande Hela universum är en tanke, En skapande tanke. Principen av Vibration /Allting är i en konstant rörelse av vibration, Det man uppfattar som stillhet är en skapande vibration. Principen av Samling av något, svar och gensvar / Så som i himmelen så ock på […]

Read More →

Sierska

Sierska

Att vara Sierska kan betyda många olika saker. Att vara hörande = Clairaudiance Det är en förmåga att höra Andevärlden och Guiderna, det är som om du kan höra ” Röster ” inuti ditt eget sinne. Som att höra dina egna tankar men att orden kommer från någon annan telepatiskt. Klart hörande kan vara att […]

Read More →