Energier

Som Medium kan man inte sitta och säga det kund vill höra utan som medium får man budskap och vägledning från kundens Guider Ärkeänglar andra sidan och som medium är man en förmedlare från guider till Kunden. Om inte kunden klara av att ta det budskap så kan inte mediumet rå för detta.

Vi Medium kan inte sitta och ljuga för våra kunder, vi lyssnar in och känner in alla har vi olika egenskaper som medium jag ser i bilder, känner av energier kan även känna av med hörsel smak och lukt vissa tillfällen och när man använder alla sina sinnen så blir man ett potentiellt bra medium som kan ge budskap och få budskap från många olika vinklingar.

Oftast kommer den guide till den frågan kund ställer som kan förmedla det viktiga budskap för lyfta kunden. Vid nästa fråga kan en annan guide eller Ärkeängel träda fram för att ge dig det budskap du behöver på din vandrande väg.

För att du som kund ska finna harmoni och frid och komma till insikt och känna av i ditt hjärta vad som är rätt väg för dig som kund att gå.

När det gäller andra sidan så är det inte alla som vill prata med andra sidan och en del söker sig till att få klarhet vad tex en anhörig känner mår och ville om det finns närvaro även om person är på andra sidan. Detta är frivilligt.

Som medium pratar man och svarar bara på det som kunden vill ha svar på man går inte in och pratar om annat som inte kund vill veta.