Känslor

Flygande Känslor

Flygande känslor som stoppas på vägen eller utåtagerande vid fel tillfälle.

Känslor är inte något som sitter på ytan utan på insidan det inre. Varför har man inte rätt att visa känslor för att det ska vara bekvämt för omgivningen eller behöva skydda sig från att någon nedvärdera en eller skrattar åt en.

Det är viktigt få lov visa sina känslor inför andra och framför allt inför sig själv och våga vara i en känsla tills man analyserat den och sett sanningen med varför man bär på den känslan. Ilska, Glädje, Sorg, Frustration, oro.

Medkänsla men inte tycka synd om, ansvar för sina egna känslor, ansvar för att hantera sig själv i en viss känsla, ansvar att behärska sig i ilska, ansvar att trösta sig själv när man är ledsen, ansvar att lugna sig själv i en frustration, vi behöver hantera oss själva och inte utåtagerande i våra känslor. När vi kan hantera oss själva så ska vi också kunna bemöta andra som inte kan hantera sina känslor eller bemöta med värde och respekt till den som behöver tröst uppmuntran.

Att inte ta personligen åt sig när det är andras känslor som projiceras emot en. Det är en konst, att lära sig hantera en människas olika sidor, i upp och nedgång, det är oundvikligt att inte möta människor i alla olika konstellationer, vi får gå igenom det vi behöver lära oss något om.

Ibland gör vi fel och handlar fel emot varandra, men det går bara lösa den konflikt om alla är öppna för en lösning, vill inte den ena personen se en lösning så kommer det inte gå att lösa upp knuten. Då får man ge det tid eller acceptera att det är som det är och gå vidare.