Hjärn vågor

Hjärnvågor och Alfa

Betavågorna rör sig med en frekvens på 14-30 HZ det är antal svängningar på sekund.

Betarytmen är dominant, vågmönster Hos oss när vi är vakna och med öppna ögon analysera omgivningen. Betarytmen framträder när vi är anslutna till egot och den yttre världens beslut och val. Beta registrera våran yttre upplevelse.

Alfa Vågorna

Alfa är hjärnvågor i frekvensbandet 8-13 HZ och Alfa dominerar hos dig som avslappnad, vuxen individ, särskilt om du sitter bekvämt med slutna ögon utan att tänka på något speciellt. Dina Tankar kan pendla ett tag innan du börjar titta inåt. I Alfa är du lugn och stilla. Här kommunicerar du med det inre jaget. Alfa är i meditation, I denna frekvens finns din intuition. Det omedvetna jaget är ett neutralt tillstånd. Tomt på ditt space och lätt att ta in andras space.

Thetavågorna

Är oregelbundna och långsammare och har en frekvens mellan 4-7 HZ. De vågorna framträder när det undermedvetna jaget är aktivt, tex vid hypnos och vid förstadiet till sömn. Ditt undermedvetna jag kommunicera med själen och innehåller visdom, minnen blir väldigt starka och fysisk förändring kan börja ske i kroppen, Blockeringar spänningar och orostankar släpper. I Denna Energi kan du med rätt intention förmedla ditt liv och släppa på det som blockerar dig från att leva i din fullaste potential.

Deltavågor

Är höga, breda och långa frekvens 1-3 HZ De uppträder när man sover eller befinner sig i djup trans. Djup hypnos eller djup meditation när ditt medvetna jag sover så kommunicera du med ditt medvetna jag. Du kan känna en väldig tyngd, nästintill förlamning när du sakta vilar in till sömn. Deltavågorna förekommer normalt under djup sömnlös sömn och hos spädbarn före 1 års ålder. Deltavågorna ser du också i samband med medvetslöshet, och när du befinner dig på dina astrala resor , möten på nätterna, ut ur kroppen upplevelserna finns här.