Karma

Karma och Dygd

När vi träffar olika människor så kan man ibland träffa på människor man har Karma tillsammans med, kanske man har gjort något mot någon i tidigare liv som man nu får betala tillbaka i detta livet vilket är Karma. När man betalt tillbaka den karman så får man Dygd.

Det kan också vara så att om man är elak emot en människa så får man Karma, Om man däremot tar emot elaka uttalanden eller handlingar från en annan person och själv inte ger tillbaka med samma mynt så får man Dygd. Man vinner alltså genom att inte vara lika elak tillbaka.

Ibland är det meningen att man ska träffa en person som man har karma med sen tidigare liv för att rensa ur och göra upp och lyckas man inte rensa ut och göra upp på detta jordeliv så får man nya försök nästa liv. Det går runt runt runt tills man är färdig med varandra.

Det som händer när Karman är betald är att man kan gå vidare positivt framåt och börja om, göra rätt emot sig själv och sin omgivning. Det kan vara tuffa utmaningar emellan åt men det är också viktigt gå igenom för personlig utveckling. Att orka leva vidare och finna en positiv väg vandra på. Ge aldrig upp. Lev här och nu och gör det som känns rätt i Hjärtat och det man kan stå för i slutänden.