Karma, vad är det egentligen?

Som rubriken lyder, vad är egentligen Karma? Ska förklara lite om detta.

Karma, innebär handling. När vi människor utstrålar positivitet och posetiv energi, kommer bra saker till oss. Men det blir motsatt effekt om vi i stället avger negativitet och negativ energi, kommer dåliga saker till oss.

Det handlar i korta drag om att utför vi goda gärningar så , så får vi gott tillbaka.

Det finns ju ett uttryck att Karma slår tillbaka om man gör ogärningar och behandlar någon illa eller fel. Om det är sant eller inte är nog upp till var och en att svara på.

Som man behandlar alla blir man behandlad tillbaka. Och det stämmer absolut, men jag själv säger inte att det är Karma som slår tillbaka om något händer eller det uppstår problem. Jag tror mer att vi alla har olika förutsättningar till ett bra eller dåligt liv, en del får en rak väg eller en berg och dalbana.

Njut av livet ni har här och nu.

 

Allt gott