Ljuset inombords

Ljuset du har inom dig är beroende av din positiva näring för skapa mer ljus och mindre mörker.

Det vi tänker och skapar inombords gror åt den riktning och håll beroende på om det är Positiva Tankar eller Negativa Tankar.

Livet är inte lätt och beroende på vår uppväxt så är inte heller självkänslan och Självförtroendet så lätt då vi formar våra tankar utefter hur vi är vana att leva, bli bemötta och behandlade på.

VI kan inte vara något annat än det vi lärt oss att vara så länge vi inte har insikten om att man kan bygga på sig själv som vuxen, vi kan få bättre självkänsla, självförtroende, vi kan må bättre i vårt inre så länge vi kämpar för att andligen utvecklas och vårda vårt inre.

Du är helt unik och det finns ingen annan som är som du. Tvivla aldrig på dig själv och din egen existens, Du är här på grund av ett syfte, en uppgift enbart du ska uppfylla och hjälpa dig själv och din omgivning med, det gäller bara att hitta det kallet om du inte redan gjort det.

All Kärlek till dig och du är värd det bästa.