Quabalah

Quabalah

Quabalahs 7 Principer.

  1. Principen av din tanke / Tanken är skapande Hela universum är en tanke, En skapande tanke.
  2. Principen av Vibration /Allting är i en konstant rörelse av vibration, Det man uppfattar som stillhet är en skapande vibration.
  3. Principen av Samling av något, svar och gensvar / Så som i himmelen så ock på jorden, Micro och mackrokosmos
  4. Principen av Molekyl / Allting har en molekyl +och – Dag och Natt, Motsatsen är identiska i naturen och skapa det unika
  5. Principen av Rytm / Livets flöde går in och ut, Tidvattnet blir högt och lågt, I pendelklockan finns rytmen som livets sammankoppling med rymden i universum.
  6. Principen av Orsak och Verkan / All orsakan har en verkan, Allt finns i Universums lagar
  7. Principen av Yin och Yang / Kvinnligt och manligt, Passion och Kärleken till dragningskrafterna

De Fem elementen

Luft = Aktivieteter , medveten tanke, Gud.

Vatten = Blå Känslor, flöde i livet

Jorden = Grön , Pentagram skapa med,

Eld = Röd Dynamisk kraftfull, Gudomlig kraft.

Fyra olika världar, Fyra olika färger styr Quabalah.

Hitta Chackra , Healing Shamanyh quabalah

Femte Elementet
Ande = Skapa, Styrka , Godhet, Balans, upplysning, Strukturera.