Seriösa Medium

Seriösa Medium är de som säger det som är sant, inte det du vill höra.

Men Som medium ska man säga saker på ett pedagogiskt sätt så inte någon tar illa vid sig,och man får inte spå i vad som helst det finns regler för detta och ska så göra.

När man ringer till ett Seriöst Medium så ska man kunna få känna trygghet, tillit och förtroende för den person man anförtror sig till. och Medium ska hålla sig till den sanning och de budskap som kommer till medium.

Sen är det också så att livet förändras också utifrån vilka egna val vi gör och vilka egna vägar vi väljer att ta. Oftast ser medium Ett svar och detta svar kommer vara återkommande i just den frågan om du så ringer 50 gånger. Då vet man att detta är ett seriöst medium för hen har fått samma svar på den frågan ett antal gånger så hen ljuger inte eller vägleder mig fel som kund.

Men tiden är svår att säga som Medium, I mitt fall kan ja se siffror men ser ja tex siffran 3 så kan det betyda 3 min , 3 timmar, 3 dagar, 3 månader men oftast inte år. Någon gång kan ja få direkt till mig det är mellan ett halvår 1 år. men allting kan förskjutas eller ske snabbare därför är det väldigt svårt säga exakt tid när man tex ska ha en återförening med någon man förlorat kontakt med, eller om man väntar en återkoppling ifrån någon man tänker mycket på.

Hur ett Medium jobbar är individuellt utifrån vad hen har för förmågor. Alla medium är Unika och jobbar utifrån sin kunskap och den gåva man fått.

Medium Jobbar utifrån dessa sinnen

Clairscentience = Den inre Känslan / Empatin / känna av Personens Energier som man spår.

Clairvoyance = Inre syn / Använder det tredje ögat

Clairaudiance = Förmåga att Höra Andevärlden och Gudierna

Clairgustiance = Är Smaksinnet man kan känna smaken i munnen av tex ( Mormors nybakade bullar )

Clairaliance = Ditt inre luktsinne som kan förmedla tex rökdoft, parfym och så kan man koppla det till en person på andra sidan tex som man känner och vill få kontakt med då den har budskap komma med för vägledning

Claircognianze = ” Klart Vetande ” Man känner in med hela kroppen och får bekräftande, meningsfulla budskap / Har man Claircogniaze och övriga sinnen ovan fungerar utmärkt då har man ett mediumskap som fungerar på Bästa möjliga sätt för kunna vägleda dig rättvist framåt