Tarot Kort Betydelse

Det finns olika Teorier om Kortens Ursprung

Kortens Ursprung är Okänt men det finns olika teorier. 

Teori 1: är att de kommer från forna Egypten och att det var en folkgrupp där som blev anfallna och att prästerna och prästinnorna skrev ner som tro och religion på ark i form av symboler som bara kunde tolkas av den initierade. Allt detta för att Religionen inte skulle gå förlorad vid anfallet. Dessa Symboler sägs sedan ha utvecklats till Tarotkort. 

Teori 2: är att Resande Folket / Romerna när de utvandrade från Norra Indien och vandrade Längs med Sidenvägen via Turkiet mot Europa tog med sig Spåkort vilka under flera hundra år utvecklades till Tarotkort. De Första Kända Tarotkort kommer från 1400 – talet och från Italien.

Svärden

Ess i Svärd

Ess i Svärd: Mentala nystarter/ En ny idé

Två i Svärd

Två i Svärd: Mental inblick och överblick flexibel för nya idéer. Två Idéer som balanseras, se upp med andras påverkan, valsituation.

Tre i Svärd

Tre i Svärd: Separation skilsmässa sorg krossat hjärta

Fyra i Svärd

Fyra i Svärd Mentalt, vila behov av avskildhet, tid till eftertanke vila för att återhämta sig och inte bli mer uttröttad

Fem i Svärd: Konflikt, Gräl, där andra människor är inblandade, försvagad, nederlag. Dra dig ur kampen, släpp Prestigetänkande koncentrera dig på det som är viktigt. vila

Sex i Svärd: Vuxit ur konflikten, balans, healing tankeskärpa, utbildning, mental ny orientering resa eller flytt att gå vidare.

Sju i Svärd; Mentalt Uppbrott lämna inte kvar något som är ouppklarat, avsked se till att allt är klart, Tvivel tveksamhet, se till möjligheterna.

Åtta i Svärd: Fastlåst frustration låst av Karma. Blockerat tänkande. Alla vägar tycks stängda men ser man noga efter finns öppningar och lösningar inom räckhåll. Att hitta konfliktlösningar. 

Nio i Svärd: Negativa tankar rädslor, förtvivlan, ångest, mardrömmar, depression, våga be om hjälp.

Tio i Svärd: Överväldigad av negativa tankar sjukdomar. Undermedvetna rädslor och förträngd ilska som infekterar dig på alla plan. Lägsta punkten är nådd bara att gå uppåt nu.

Page/ Prinsessa i Svärd: Att få höra om någon annans tankar / Idéer. Nya Tankar. En ung person född i ett lufttecken Vattuman / Tvilling/ Våg

Knekt i Svärd: Att ge besked om en idé eller tankar. Nya idéer. En ung person född i ett lufttecken, Vattuman, Tvilling, Våg

Kung i Svärd: En Intelligent och självständig Man. Genomskådande, sträng, beslutsam. En man född i ett lufttecken Vattuman, Tvilling, Våg

Drottning i Svärd: En intelligent och självständig Kvinna Krigar Drottning. en Kvinna född i ett lufttecken Vattuman/ Tvilling / Våg

Ess

Ess i Bägare: Känslomässig början, Nystart, möte med någon Ny, Förälskelse.

Två i Bägare: Starka Band förälskelse många känslor flöde mycket att utveckla och bygga på. Balans

Tre i Bägare: Fördjupning i förhållandet eller det känslomässiga engagemanget Vänskap, glädje, fest. Tolerans

Fyra i Bägare: Osäker, nedstämd, trött apatisk. Djupa undermedvetna känslor präglar beteendet.

Fem i Bägare: Depression, lever inte i Samklang med sin sanna natur, sorg besvikelse, rädsla för besvikelse. Gamla aggressioner, och bitterhet kommer upp till ytan och behöver bearbetas.

Sex i Bägare: Arbetat sig igenom det gamla vuxit upptäckt nya vägar, Nystart, Harmoni, Tillfredsställelse. Glädje, Karma. förhållande, Attraktion

Sju i Bägare: Blandade Känslor. Mångsidighet lära sig acceptera alla delar av sig själv av andra, av förhållandet, svartsjuka, avundsjuka, dåliga vanor.

Åtta i Bägare: Emotionell flykt, negativt tänkande, Självömkan, bitterhet. Rädd för att bli sårad Drar sig undan och riskera att isolera sig.

Nio i Bägare: Lycka, Framgång, Njuta av nuet, Förlovning. Långt och lyckligt förhållande.

Tio i Bägare: Nå sina Drömmar och sina mål. Framgång, Harmoni, Slutet på en lånprocess Äktenskap, livslångt förhållande, Nya mål och Drömmar.

Knekt i Bägare: Att ge besked om sina känslor. Ge en förklaring Känslomässigt initiativ. Ung person född i ett Vattentecken fisk/ Kräfta / Skorpion

Page / Prinsessa Bägare: Att få besked om någon i Känslor, någon som anförtror sig kärleksförklaring. en ung person född i ett vattentecken, fisk / Kräfta /Skorpion

Drottning i Bägare: En Kärleksfull och känslomässig mogen Kvinna. En Kvinna som får ta emot mycket Kärlek inre och yttre Skönhet. En Kvinna född i vattentecken Fisk / Kräfta/ Skorpion

Kung i Bägare: En känslomässig mogen och Kärleksfull man. Bra på Kommunikation Tar socialt ansvar. En man född i ett vattentecken Fisk / Kräfta / Skorpion

Mynt

Ess i Mynt: Ekonomisk Nystart. Tex Nytt jobb, arbete, nytt hem, Investeringar, ett nyfött barn.

Två i Mynt: Balansera sina tillgångar, förändring motsatser hitta balans.

Tre i Mynt: Att lägga en stabil grund för arbete och Inkomster. Budgetera Stabilitet ihärdighet tålamod

Fyra i Mynt: Girig, Snål, att hålla för hårt i pengarna, och därmed hindra flödet stagnation, tillväxten uteblir se upp med själviskhet makthunger och ha begär.

Fem i Mynt Materiell förlust söka trygghet på fel ställe, eller fel person

Sex i Mynt: Ekonomisk Balans, NYSTART, Flödet kommer tillbaka, överflöd, ekonomisk framgång, att dela med sig till andra önskekort, Allt faller en väl i händerna för Gåvor Bra perioder att satsa på sig själv.

Sju i Mynt: Får inte lön för mödan, Dåliga affärer, Lära av misstag, Uppskatta inte det man har. Enbart materiella tillgångar räcker inte, själen behöver också näring.

Åtta i Mynt: Lön för mödan använt sina resurser och sin begränsning väl. Planera studera budgeten, Ha disciplin och tålamod.

Nio i Mynt: Vinst, Tillväxt, Överflöd, Äger eller investera i Hus eller andra ägodelar. Status och ägodelar, Hus och hem, Att ha en fast punkt, Tur i Spel.

Tio i Mynt: Man har allt man behöver och allt man önskar sig. Trygghet, Överflöd, utvecklande, talanger, familj och släkt arvegods.

Page/ Prinsessa i Mynt: Att få ett Ekonomiskt Besked, Att få något en ung person född i ett Jordtecken Oxe / Jungfru / Stenbock.

Knekt i Mynt: Att ge besked gällande något ekonomiskt, eller materiellt. Ett initiativ inom Ekonomi, Egendom, Ung person född i ett Jordtecken Oxe / Jungfru / Stenbock.

Kung i Mynt: En Välbärgad och Jordnära Man. En Fadersfigur. Ekonomisk Framgång, Trygghet. En Man född i ett Jordtecken Oxe/ Jungfru / Stenbock.

Drottning i Mynt: En Välbärgad och Jordnära Kvinna. En Kvinna som är framgångsrik på det materiella planet. Den Stora Modern. En Kvinna född i ett Jordtecken Oxe/ Jungfru / Stenbock.

Stavar

Ess i Stavar: Ny start i kreativitet, inspiration ett nytt arbete.

Två i Stavar: Stanna upp och överblicka situationen. Pionjärskap, äventyrslystnad planer, idéer, reflektera tänka igenom, obegränsade möjligheter men skynda långsamt.

Tre i Stavar: Att lägga till något som förhöjer den ursprungliga idén eller planen. Växer, utvecklas, aktiv period, upptäcka glädje.

Fyra i Stavar: Kreativ Skörd, bra resultat, Mycket bra samarbete ibland även samboskap. Välstånd, växt, klarhet, livsglädje.

Fem i Stavar: Konflikt, Rivalitet, Konkurrens, Att slåss för sina idéer och visioner. Osämja som går ut över arbete, Blockera Kreativiteten.

Sex i Stavar: Seger, Framgång, Karriär, Enorm Kraft och Energi, Handlingskraft, ledarskap, förmåga att inspirera andra.

Sju i Stavar: Kreativ, kamp, stimulans, Att finna styrka i motgångar, konkurrens för nya idéer. Lära dig hantera konflikter och utmaningar.

Åtta i Stavar: Snabb, Kreativ, Nyheter, Projekt, Idéer kommunikation, Resor, Främst flygresor, Se till att stå med fötterna på jorden så att balansen bibehålls och beslut inte blir förhastade.

Nio i Stavar: Självförtroende, Styrka bestämd. Ser på framtiden med tillförsikt, Är inte fullt medveten om sin egen styrka och potential styrka i motgång. Risk för Utbrändhet.

Tio i Stavar: Utbränd, Medtagen, slutkörd. Tar på sig själv för mycket uppgifter och ansvar över hela världens välmående och framgång.

Page / Prinsessa i Stavar: Att få besked om Arbete, Aktivitet, Studier. Ny inspiration och Kreativitet. En ung person som är född i ett Eld tecken Vädur/ Lejon / Skytt.

Knekt i Stavar: Att ge besked om Arbete/ Aktivitet. Ett Kreativt initiativ. En ung person född i ett eldtecken Vädur / Lejon / Skytt

Drottning i Stavar: En Kvinna med stor Handlingskraft och Initiativförmåga. En Kvinna som gör Karriär. En Häxa, eller ett Medium. En Kvinna född i ett Eldtecken Vädur / Lejon/ Skytt

Kung i Stavar: En Handlingskraftig och Framgångsrik Man, Passionerad, och Intensiv i allt han gör. Kreativ. En Man som är född i ett Eld tecken Vädur / Lejon / Skytt.

Tarot Stora Arkanan

Det man kan tänka på i Stora Arkanan är att ibland så kan Styrkan nr 8 (VIII ) och Rättvisan nr 11 (XI) Att de kan i bland vara utbytta mot varandra. i olika kortlekar. 

Styrkan = Vår inneboende Kraft, Att Bemästra den precis som Kvinnan på Kortet bemästrar Lejonet, Kvinnlig Sexualitet, Stark Energi. 

Rättvisa: Upplösning av Karma. Balans, viktigt med Rättvisa. Orsak och Verkan. Den Kosmiska Rättvisan är Attityd objektiv, Rättsväsendet.

Man kan räkna ut med Stora Arkanans kort Personlighets kort och Arketyper. Förklara om det på enskild sida.

0 = Narren: Barnet Inom oss oskrivet blad, ren ny energi total tillit, Humor och lekfullhet. Går sin egen väg, Naivt beteende en person som är ute efter att luras, bedrägeri.

l = Magikern: Narren som blivit Vuxen, oberoende, frihet, handling. Den professionella utövaren, Kreativ tusenkonstnär, Stark energi.

ll = Översteprästinnan: Kvinnlig Magiker, Fantasi, Andligt uppvaknande känslor, insikter, det undermedvetna passiv Intuition. Medium, healer, Alfa och Omega. All kunskap finns med Balans i Motsatser.

lll =Kejsarinnan: Skördekort Modern, Kvinna, Fertilitet, Skörd, Omvårdnad, beskydd, graviditet, kärlek, Skönhet, urkraft moder jord/ Gaia

IV = Kejsaren: Fadern, Mannen, Beskydd, Stabilitet, Auktoritet, Beskydd, Makt det rationella tänkandet. Samhällets strukturer. Lagar och Regler. Världslig Kunskap och Makt.

V= Påven Hierofant: Länken mellan Himmel och Jord. Personen som vi projicera Gud på. Den etablerade kyrkan och dess ritualer. Utmaningen ligger i att inte missbruka sin makt över andra kontakt mellan det inre och yttre jaget. Terapeuten

VI= Älskande Paret: All Världens kärlek, Balans, manligt Kvinnligt / Yin och Yang. Balanserat förhållande. Tvillingsjälar Motsatser som attraheras av varandra.

VII = Vagnen (Charriot): Vägval, känna behov av förändring. Vår egen väg. Det går fort ta det lugnt och tänk efter. Kontroll. Ett färdmedel eller kropp. Kroppen Själens Redskap.

VIII= Styrkan: Vår inneboende Styrka, Vår egen kraft och att bemästra lejonet, Attraktion, kvinnlig sexualitet, Stark Energi.

IX = Eremiten: Den Vise, Den inre vägledningen vi har all kunskap och allt ljus inom oss sök inåt meditera, se till att inte isolera sig för mycket. Vi behöver leva vår andlighet med våra medmänniskor. Har frigjort sig från de konflikterna i Påvens krets. Dela med sig av sitt inre ljus till andra.

X= Lyckohjulet: Tur, Lyckokort, Ständig förändring, livets cykler ingen början och inget slut. Äventyr, resor, spel.

XI = Rättvisan: Upplösning av Karma, Viktigt med Rättvisa orsak och verkan. Den kosmiska rättvisan är alltid objektiv, Rättsväsendet.

XII= Hängde Mannen: Allt vänds upp och ner och vi kan inte påverka. En Period av stillastående i livet men mycket händer och utvecklas i det undermedvetna. Ett andligt uppvaknande är på väg. 

XIII = Döden: Transformation, Totalförändring, Insikt om andliga förmågor, Kosmisk vishet smärta vid förändringsarbete, Kämpa inte emot utveckling. Betyder sällan fysisk död.

XIV = Tålamod, Måttfullhet, Temperance inre Balans, tillit till vår andliga utveckling. Efter Transformationen i Döden kan ett nytt medvetande nu frigöras och växa kontakt med Andlig Guide Flöde, Kreativitet, Konst

XV= Djävulen: Ingen tillit sitter fast Rädslor, blockeringar att förtränga Alla Former av missbruk, Svartsjuka, otrohet, destruktivitet. utmaningen är att våga möta rädslor och det som skrämmer oss först då blir vi fria och kan förbättra vår utveckling.

XVI = Tornet i allt faller: Alla yttre strukturer rasar. Alla våra försvar och masker skalas av penningfrigörelse att ta bort allt oväsentligt. Att börja om från början.

XVII= Stjärnan: Andlig utveckling lugn och ro. Önskekort Hopp förtröstan tillit frid, Harmoni universum oändlig skönhet och energi. Medialt, Kanalisera

XVIII= Månen: Inre osäkerhet tveksamhet rädsla, nedstämdhet. Att gå in i sig själv och möta sina mörka sidor för att kunna utvecklas. Acceptera sig själv till fullo.

XIX= Solen: Kraft Energi Glädje. Allt går bra, Nyheter, Utveckling. Ett nytt medvetande har blivit befriade från våra begränsningar. Frekvenshöjning.

XX= Domen: Förlösning av Karma, Rening. Ta fullt ansvar för sitt liv och se konsekvenserna av våra handlingar. Minnen från tidigare liv, Karma möten. Försoning och förståelse.

XXI = Världen: Slutet på processen fulländning. Vi har integrerat alla delar av oss själva i vårt medvetande och har blivit ett med oss själva och gudomligheten. Goda Relationer Resor flytt kort.